PRIVATLIVSPOLITIK

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af korets aktiviteter, og vi sletter dine oplysninger, når du melder dig ud af koret. Korets bestyrelse sikrer, at medlemmernes personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen, og at medlemmernes særlige rettigheder overholdes. Klage kan indgives til f.eks. Datatilsynet.

Kontaktperson er korets formand: formand.hojbjergkoret@gmail.com
Korets hjemmeside er: www.hojbjergkoret.dk

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, indmeldelsesdato, e-mailadresse, og CPR-nr. for medlemmer bosat udenfor Århus Kommune.

Vi har kun de oplysninger, som medlemmerne angiver, og vi behandler medlemsoplysningerne til medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, udarbejdelse af medlemslister, og som led i planlægning og gennemførsel af korets aktiviteter, som koncerter, sociale arrangementer og andre aktiviteter, samt brug af situationsbilleder, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i koret.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer, f.eks. til markedsføring.

Ved indmeldelse i Højbjergkoret afgiver man en samtykkeerklæring i forhold til ovenstående formål.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på korets hjemmeside.

Vi øver hver mandag fra kl. 19.00 til kl. 21.15 i Frederikskirkens Sognegård, Højmarksvej 47, 8270 Højbjerg